Over dit initiatief

De gemeente Den Haag, de GGD en de woningcorporaties hebben afgesproken samen de overlast van vocht en schimmel in de regio Den Haag aan te pakken. Cauberg Huygen treedt op als onafhankelijk vochtexpert.

Cauberg Huygen

Experts in vocht- en schimmelonderzoek

Cauberg Huygen
Cauberg Huygen is een gerenommeerd ingenieursbureau met meer dan 45 jaar ervaring in onderzoek naar vochtoverlast en schimmel in woningen. Wij hebben een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee complexe vochtproblemen helder uiteen worden gezet en die leidt tot een definitieve oplossing van de vochthinder. Cauberg Huygen voert het vochtonderzoek onafhankelijk uit. Ook heeft Cauberg Huygen voor Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, de handreiking ‘Aanpak van vochtproblemen in woningen‘ opgesteld.

Deelnemende partijen

Samen op zoek naar de oplossing

Vocht- en schimmelexpert Den Haag is een initiatief van de volgende partijen: 

Gemeente Den Haag
Den Haag, internationale stad aan zee, wil een toekomstbestendige stad zijn. Daarom draagt de gemeente Den Haag bij aan woningen waarin je veilig, gezond en prettig kunt wonen, nu én in de toekomst.

Logo GGD HaaglandenGGD Haaglanden
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is de gezondheidsdienst voor alle 9 gemeenten in de regio Haaglanden. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de bevolking.

Arcade
Arcade is een maatschappelijk betrokken en initiatiefrijke woningcorporatie actief in de gemeenten Westland en Den Haag. We houden ons voornamelijk bezig met het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. Onze kerntaak is het verhuren en ontwikkelen van passende en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. Maar wij besteden ook bijzondere aandacht aan projecten in de zorg. Wij bieden iedereen de kans om betaalbaar en passend te wonen. 

Logo Haag WonenHaag Wonen
Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Dat is onze missie. Daar staan we voor. Als puur Haagse woningcorporatie verhuren wij passende, betaalbare en goed onderhouden woningen. Samen met onze bewoners en samenwerkingspartners werken we aan goed en duurzaam wonen. Zodat een huis ook echt een thuis kan zijn.

Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Dat kunnen we niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.

Logo VestiaVestia
Tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Daar werken we met ruim 700 medewerkers iedere dag aan. We zorgen voor betaalbare woningen van goede kwaliteit voor mensen met een laag (midden)inkomen of een kwetsbare positie. Ook zetten we ons in voor gemengde wijken die kansen bieden voor iedereen. Dit doen we vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden.